Θεωρία και πράξη: Όψεις της μαρξιστικής διαλεκτικής

Η θεωρία είναι αναγκαία αλλά καταντάει «ασώματος κεφαλή» όταν δε συνδεθεί με το επαναστατικό κίνημα.