“Η αποξήλωσις” – Θ.τ.Κ. Opredu – Θεατρική Ομάδα Καταπιεσμένων Εκπαιδευτικών (βίντεο)

Όσα μας προβληματίζουν και όσα νιώθουμε ότι επιχειρούν να μας «ακυρώσουν».