Καρλ Κάουτσκι: “Η ανάσταση του Εσταυρωμένου”

Από το έργο: «Η καταγωγή του Χριστιανισμού»