Η χαμένη θάλασσα και ο οικολογικός τρόμος

Η ερημοποίηση της Θάλασσας Αράλης