Όταν συνεργάζονται δικαστές, ακροδεξιοί και επιχειρηματίες

Μερικές χρήσιμες γενικεύσεις για τις σχέσεις βαθέως κράτους, επιχειρήσεων και ακροδεξιάς