Επιδότηση-κοροϊδία για τις υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος

Παροχές προεκλογικού τύπου με τη μορφή μικροεπιδομάτων