Στους ιδιώτες και το καρπούζι και το μαχαίρι των Δημοσίων Έργων

Ιδιώτης ο κατασκευαστής, ιδιώτης και ο επιβλέπων – Το Δημόσιο θα πληρώνει μόνο το λογαριασμό