Υπουργείο Υγείας: Με μεγάλη σπουδή για την εξυπηρέτηση συμφερόντων…

Σχέδιο Νόμου για «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)