Δωρεάν διανομή μασκών σε πολίτες στη Γαλλία και μάλιστα ελληνικής κατασκευής

Στην Ελλάδα ο υπουργός ανάπτυξης δεν δέχεται να βάλει ούτε διατίμηση