Εξυπηρετούν άραγε τον πολίτη τα νέα έργα τού Ελλάδα 2.0;

Ιωσήφ Σταυρίδης, μέλος της Κ.Ε. του Μ-Λ ΚΚΕ