Διακήρυξη της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ

Το Μ-Λ ΚΚΕ τιμά τον ένα αιώνα από την ίδρυση του ΚΚΕ και το μισό αιώνα από τη δημιουργία του μαρξιστικού – λενινιστικού κινήματος της Ελλάδας