Τα παιδιά, σφουγγάρια φόβων και θλίψεων

Δήμητρα Αθανασοπούλου