Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπ/κών ν. Ηρακλείου: Μαζική αντίσταση στο αντιδραστικό νομοσχέδιο που διαλύει και τα υπολείμματα του ΕΣΥ

Όλοι στη στάση εργασίας και την απεργιακή συγκέντρωση