Μάο Τσετούνγκ : Η σύνδεση γνώσης και πράξης – Η σύνδεση γνώσεων και δράσης

Για την Πράξη