Το Λονδίνο κρατικοποιεί σιδηροδρόμους της βόρειας Αγγλίας

Η δεύτερη κρατικοποίηση σιδηροδρομικού δικτύου σε διάστημα δύο ετών