Γιατί μωρέ…! – Μια απάντηση στην ΟΛΜΕ σχετικά με τις εκλογές – παρωδία

Απόστολος Σιέρρας