Άκυρες οι «αποφάσεις – νούμερα» του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ

Σύμφωνα με το Καταστατικό ΟΛΜΕ άρθρο 41, παρ. 8