Στο βάθος της μεγάλης πορείας των απολίτικων παραμονεύει ο φασισμός!

Αυτοί που απέχουν από τα κοινά, που περιγελούν τους αγώνες, που περιφρονούν τις αγωνίες, από συνήθεια ή σκοπιμότητα είναι μια επικίνδυνη πολιτική και κοινωνική κατηγορία.