14 Αφρικανικές χώρες υποχρεώνονται από τη Γαλλία να καταβάλουν Φόρο Αποικίας…

Η αποικιοκρατία ζει και βασιλεύει