Ο θάνατος της Ελισάβετ και το ψηφιακό ξέσπασμα της αντιαποικιοκρατικής μνήμης

Κύμα αποδοκιμασίας στις πρώην αποικίες