Θεσιθηρία ή Παιδεία;

Είναι μύθος ότι μπορεί να υπάρξει «αξιοκρατικό σύστημα επιλογής»