Μαζική κινητοποίηση στην Ιταλία, ενάντια στις προκλήσεις των φασιστών

Συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων λαού