Νέα βάρη σε λαϊκά στρώματα από την αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Αυξήσεις σε λαϊκές συνοικίες και μειώσεις στα λεγόμενα «ευγενή» προάστια