Κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα: Απουσία συστήματος κοινωνικής φροντίδας.

Ένα μεγάλο πρόβλημα.