Εκατοντάδες χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν αδειάσει απροειδοποίητα εξαιτίας της επιβολής κατασχέσεων

Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων