13 Ναυτεργατικά Σωματεία προειδοποιούν ΥΕΝ – ΣΕΕΝ – ΑΝΕΚ: Εφαρμόστε χωρίς καμιά παρέκκλιση την θερινή οργανική σύνθεση

Παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας – Παράταση ανεργίας Ναυτεργατών