Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ανατ. Ευρώπη

«Ενισχυμένη Προκεχωρημένη Παρουσία» του ΝΑΤΟ