Όχι στο χαράτσι που επιβάλλει η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύλλογος Γονέων 5ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής