Οι δημόσιες συμβάσεις θα ανατίθενται σε αναδόχους με μια απλή… υπεύθυνη δήλωση

Δημόσιες συμβάσεις