Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Καρκινογόνα τα αλλαντικά

Η σχετική έκθεση του ΠΟΥ