Τα αποτελέσματα του “αλλάζω συσκευή” : κόπηκε το 83% των αιτήσεων. Μια ακόμη κοροϊδία της κυβέρνησης.

Από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα, οι 151.450 μόνο κατατάσσονται στις «οριστικά επιλέξιμες».