Να αποσυρθεί τώρα το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Οι μόνοι κερδισμένοι από το νομοσχέδιο θα είναι οι ιδιωτικές σχολές