Μητροπολίτης κατά τη διάρκεια του αγιασμού: «Οι άθεοι και οι αλλόθρησκοι να πάνε πίσω»

Μεσαίωνας από Δεσπότη με ανοχή Δημάρχου – Γυμνασιάρχου