Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στα Public

Οι εργαζόμενοι ίδρυσαν σωματείο. Εκλογές στις 21/6