Από τον Αϊλάν στην Άντζι… το ίδιο έγκλημα: Είναι οι πολιτικές που σκοτώνουν τον κόσμο και όχι τα νερά…

Πρόσφυγες