Σχετικά με την ασφάλιση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Ασφάλιση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Όσοι έχετε προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την 01.01.2011 (και μόνο εσείς),  μπορείτε να επιλέξετε για κύρια σύνταξη, μεταξύ:

  • Πρώην ΙΚΑ (κοινό καθεστώς)   ή
  • Πρώην Δημόσιο (δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς)

Τα ασφάλιστρα και το πληρωτέο ποσό είναι τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις, αλλά:

Προς το παρόν (δηλαδή αυτό που ισχύει σήμερα),  όσοι επιλέξουν πρώην ΙΚΑ, συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ (κοινό καθεστώς)

και όσοι επιλέξουν Δημόσιο, συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του πρώην Δημοσίου (δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς).

Ως προς το τι θα διαλέξει ο κάθε νεοδιόριστος, δεν είμαστε αρμόδιοι για παροχή σχετικών συμβουλών.

Επί της διαδικασίας, όσοι επιθυμείτε να επιλέξετε για φορέα κύριας σύνταξης το ΙΚΑ, συμπληρώνετε την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση μετά  την ορκωμοσία σας και την  αποστέλλεται έως 31/8/2021 στο e-mail tmoikonomikou@sch.gr.

Όσοι έχετε ήδη αναλάβει υπηρεσία, την αποστέλλετε επίσης στην παρούσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιθυμείτε ως φορέα κύριας σύνταξης το Δημόσιο, δεν είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Please follow and like us: