Στην πάλη για την ανασυγκρότηση του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος

Η ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος συνδέεται στενά με την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος