Προσοχή phishing στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Να μην πατήσει κανένας τον σύνδεσμο!

Σε πολλούς εκπαιδευτικούς εμφανίστηκε στην αλληλογραφία τους η παρακάτω οθόνη στο compiuter τους. Μην πατήσετε τον σύνδεσμο και ενημερώστε τον διαχειριστή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  

ΠΗΓΉ FACEBOOK OΜΑΔΑ ΠΕ 86 (ΠΡΩΗΝ ΠΕ19 ΠΕ20) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Please follow and like us: