Ο δικός μας Θανάσης έσωσε κόσμο και στο Πολυτεχνείο

Θανάσης Βέγγος