Νέα Θατσερικού τύπου επίθεση Κεραμέως σε εκπαιδευτικούς – μαθητές

e-εξετάσεις και e-βαθμολογία υπάρχουν, ντροπή δεν υπάρχει;