Ομολογημένος σκοπός αυτών των μέτρων που θα ισχύσουν αναδρομικά
από την τρέχουσα χρονιά, είναι να περιοριστεί μέχρις εξαφάνισης η
πλατιά διαδεδομένη μικρή επιχείρηση και τα ατομικά επαγγέλματα,
προκειμένου ο όποιος τζίρος τους να περάσει στα ισχυρά σχήματα και τα
μονοπώλια του κάθε κλάδου.
Σε αυτό τον στόχο εκτός από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον
Στουρνάρα που κάθε τόσο φροντίζει να δίνει, και μάλιστα πρόσφατα σαν
λαγός, τους προσανατολισμούς της μεγαλοαστικής τάξης και του ξένου
παράγοντα, ήρθε η επιβράβευση από το αγιοποιημένο από τους
κυρίαρχους ΔΝΤ.
Αυτό λοιπόν, η σφιγκοφωλιά του ιμπεριαλισμού και του διεθνούς
καπιταλισμού ήρθε να δώσει τα συγχαρητήρια του, αναφέροντας ότι «οι
συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μεταρρυθμίσεων για
τους αυτοαπασχολούμενους, είναι σημαντικές και ευπρόσδεκτες».
Για να δούμε ακόμα μία έντονη ως προς τα χαρακτηριστικά της
περίπτωση για την κατεύθυνση που τα μέτρα του εκτρώματος αυτού
περιέχουν αρκεί να αναφέρουμε πως συνεχίζονται οι φοροαπαλλαγές για
τις επιχειρήσεις του μεγάλου κεφαλαίου όταν με το άρθρο 46 μειώνεται ο
συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου», από 0,5% στο 0,2%

και με το άρθρο 47 μειώνεται και ο φορολογικός συντελεστής στις
πωλήσεις μετοχών εισηγμένων εταιρειών κατά 50%, από 2 τοις χιλίοις σε
1.
Αντίθετα για τους μικρούς επαγγελματίες προβλέπονται κλιμάκωση των
τεκμηρίων ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας της δραστηριότητας, των
μισθωτών που απασχολούνται και μιας αδιευκρίνιστης μέχρι στιγμής
προσαύξησης από κάποιον μέσο όρο τζίρου και κερδών του κλαδικού
ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) που θα προκύπτει από τις
δηλώσεις του προηγούμενου έτους.

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το