Επείγον! Νύχτα κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Αξιολόγηση εκπαιδευτικών – Όλες οι αλλαγές

Κατατέθηκε αργά την Παρασκευή στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλή με τον βαρύγδουπο τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» το νομοσχέδιο Κεραμέως που προσιδιάζει στο μοντέλο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και αναμένεται να ψηφιστεί, εν μέσω θέρους, έως τις 27 Ιουλίου.

Συνοπτικά, θα εφαρμοσθεί “διπλή” αξιολόγηση εκπαιδευτικών (διαμορφωτική και συνολική αξιολόγηση), οι σύλλογοι διδασκόντων χάνουν σχεδόν κάθε δυνατότητα επιρροής στα σχολεία, ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες και οι θητείες μετατρέπονται σε 4ετείς και αίρεται ο περιορισμός των δύο θητειών.

Επίσης όσον αφορά στους διευθυντές των σχολείων υπάρχει ένα νέο άρθρο (97) με τίτλο «Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47 Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας».

Στο συγκεκριμένο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας,   σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης,  να προβεί σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται και οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοαξιολόγηση, προγραμματισμό και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης.
Άρθρο 97 Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47 Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας 1. Εφόσον κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.
2. Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις.

Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

Επίσης προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των μαθητών«πολλαπλό βιβλίο» στη διδασκαλία των μαθημάτων, νέες ευθύνες και νέους ρόλους για τους εκπαιδευτικούς εντός της σχολικής μονάδας, και διενέργεια διαγνωστικών τεστ αποτελεσματικότητας (ελληνική Pisa).

Δείτε εδώ αναλυτικά το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 27 Ιουλίου.

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρο το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αυτονομία των σχολείων:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 ΜΕΡΟΣ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2Ορισμοί
Άρθρο 3Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 4Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 5Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών
Άρθρο 6Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 7               Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 8Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
Άρθρο 9               Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 10Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 11            Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 12Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 13Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 14            Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 15Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
Άρθρο 16 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 17Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 18            Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Άρθρο 19Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού  Αθλητισμού
Άρθρο 20Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων  Φυσικών Επιστημών
Άρθρο 21Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 22Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
Άρθρο 23Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων
Άρθρο 24Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 25Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άρθρο 26Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 27Μισθολογικές διατάξεις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Άρθρο 28Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 29Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Άρθρο 30            Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 31 Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 32Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 33Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Άρθρο 34Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου
Άρθρο 35Συμβούλια επιλογής
Άρθρο 36            Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Άρθρο 37Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 38Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής
Άρθρο 39            Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 40            Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Άρθρο 41Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 42 Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 43 Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
Άρθρο 44Αναπλήρωση
Άρθρο 45Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Άρθρο 46Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 47Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 
Άρθρο 48             Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985
Άρθρο 49Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –  Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000
Άρθρο 50 Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012
Άρθρο 51 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008
Άρθρο 52 Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008
Άρθρο 53Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του  ν. 3699/2008
 ΜΕΡΟΣ Β’ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 54Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Άρθρο 55Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 56            Όργανα  αξιολόγησης
Άρθρο 57Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 58Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης
Άρθρο 59Διαδικασίες αξιολόγησης
Άρθρο 60Ενστάσεις
Άρθρο 61            Όργανα εξέτασης των ενστάσεων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Άρθρο 62             Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης
Άρθρο 63Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 64 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Άρθρο 65 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων
Άρθρο 66  Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  και των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης
Άρθρο 67            Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων
Άρθρο 68Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο
Άρθρο 69Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 70             Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
Άρθρο 71 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων 
Άρθρο 72 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης
Άρθρο 73Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 74 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 75Ενστάσεις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’ 
Άρθρο 76 Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση  των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 77Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης
Άρθρο 78Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 ΜΕΡΟΣ Γ’ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Άρθρο 79 Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων
Άρθρο 80Επιλογή διδακτικών βιβλίων
Άρθρο 81Αξιολόγηση μαθητών
Άρθρο 82Συνεργασίες με τρίτους φορείς
Άρθρο 83Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα
Άρθρο 84Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
Άρθρο 85Κατανομή μαθητών σε τμήματα
Άρθρο 86Παιδαγωγικές συναντήσεις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Άρθρο 87Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Άρθρο 88Παιδαγωγικός σύμβουλος –μέντορας στη σχολική μονάδα
Άρθρο 89Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια
Άρθρο 90Ενδοσχολική επιμόρφωση
Άρθρο 91Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή
Άρθρο 92 Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων
Άρθρο 93 Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών και δωρεών
Άρθρο 94 Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
Άρθρο 95 Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
Άρθρο 96Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ′ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 
Άρθρο 97Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος
Άρθρο 98 Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Άρθρο 99Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων
Άρθρο 100Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου
 ΜΕΡΟΣ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Άρθρο 101Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 102Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 103Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 104Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 105Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
Άρθρο 106Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 107Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 108Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 109Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 110Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολειων
Άρθρο 111Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών
Άρθρο 112 Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 113 Μετάθεση – τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους
Άρθρο 114Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
Άρθρο 115Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 116Προγράμματα σπουδών
Άρθρο 117Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων
Άρθρο 118Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 119Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 120Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 121Σύνδεση με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής
Άρθρο 122Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 123Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 124Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 125Σχολική Εφορεία
Άρθρο 126Μαθητική εστία
Άρθρο 127Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 128Κάλυψη δαπανών λειτουργίας
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
Άρθρο 129Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 130Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 131Δίπλωμα ιερατικής μαθητείας
Άρθρο 132Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 133Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 134Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 135Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 136Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 137Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 138Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 139Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 140Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 141Διευθυντές των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 142Στέγαση των  Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 143Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών
Άρθρο 144 Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Άρθρο 145Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 146Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 147Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς
Άρθρο 148 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους
Άρθρο 149Εστίες ιεροσπουδαστών
Άρθρο 150Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 151Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 152 Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης
Άρθρο 153Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
Άρθρο 154Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
Άρθρο 155 Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Άρθρο 156 Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006
 ΜΕΡΟΣ Ε΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 157 Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 158  Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013
 ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 
Άρθρο 159Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 160Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 161Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Συντονσιμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
Άρθρο 162Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 
Άρθρο 163Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄ 
Άρθρο 164Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Άρθρο 166 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄14) και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 167 Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14)
Άρθρο 168 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 169Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
 ΜΕΡΟΣ Ζ΄ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 170Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 171Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄
 ΜΕΡΟΣ Η΄ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 172Έναρξη ισχύος
Please follow and like us: