Ενωτική Αγωνιστικη Κίνηση στο ΥΠ.ΠΟ.

Έχει ανάγκη ο υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ από εξωτερική νομική σύμβουλο; Δεν του αρκεί η συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥΠΠΟ ή το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΑΤΝΕΚΕ); Δεν είναι αρκετοί οι έξι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που απασχολεί το ΥΠΠΟΑ από το 2012;

Ναι, απαντά ο ίδιος ο υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ Εμμανουήλ Αντωνόπουλος και αναρτά, στις 9 Μαρτίου 2023, στο ΚΗΔΜΗΣ (Kεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΗμοσίων Συμβάσεων) αίτημα δέσμευσης ποσού 23.750 ευρώ από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Προμηθειών για το 2023. Γιατί; «Προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες», λέει το έγγραφο που υπογράφει ο ίδιος και εξειδικεύει: «για παροχή νομικής υποστήριξης στο Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα». Το… κατεπείγον αίτημα εγκρίνεται από τον ίδιο (!) στις 15 Μαρτίου.

Την επόμενη ημέρα (16 Μαρτίου) αποστέλλεται προς την δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα και μόνο σε αυτήν, πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τηνπαροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στο γραφείο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α. για το έτος 2023 και συγκεκριμένα για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/10/2023, με δυνατότητα παράτασης έως και τις 31/12/2023. Αλήθεια, δεν προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις να ζητείται και από άλλους τυχόν ενδιαφερόμενους προσφορές, έστω για τα μάτια του κόσμου;

Στο συγκεκριμένο έγγραφο το αντικείμενο του έργου της κ. Τσίπρα εξειδικεύεται σε διάφορα επιμέρους θέματα που το καθένα έχει το ενδιαφέρον του. Για παράδειγμα:

– «Η διερεύνηση τυχόν επικάλυψης αρμοδιοτήτων με όσα ρητώς ορίζονται στο άρθρο 37 του ν. 4622/2019, με θέμα «εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακών Γραμματέων» με προγενέστερες ειδικές διατάξεις». Σοβαρά τώρα; Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν το χει ακόμη ξεκαθαρίσει αυτό ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ;

– «Η διερεύνηση της αναγκαιότητας εφαρμογής της δυνατότητας, που δίνει το αρ. 37 του ν.4622/2019 για ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής στον Υπηρεσιακό Γραμματέα από τον αρμόδιο Υπουργό καθώς και περαιτέρω μεταβίβαση της υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα σε διοικητικά όργανα, που υπάγονται σε αυτόν». Καλά, ούτε αυτή η αναγκαιότητα έχει ακόμη διερευνηθεί;

– «Η συνεχής επισκόπηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, καθώς προκύπτουν συνεχώς ερωτήματα αναφορικά με τυχόν συναρμοδιότητες και επικαλύψεις νομοθεσίας με τις διατάξεις του ν.4622/2019». Ω ρε φίλε, από αυτόν τον ν.4622/2019 τίποτα δεν έχουμε καταλάβει…

– «Η παροχή νομικών συμβουλών κατά τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Είναι αυτό δουλειά του Υπηρεσιακού και όχι της πολιτικής ηγεσίας;

– «Η συνεργασία με τις υπηρεσίες για την διατύπωση ερωτημάτων προς το ΝΣΚ, όποτε παραστεί ανάγκη για επεξεργασία και επίλυση θεμάτων μέσω αυτού»Μάλιστα, ούτε ερωτήματα στο ΝΣΚ δεν μπορούν να κάνουν…

– «Η διαχείριση νομικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την τοποθέτηση υπαλλήλων και την κατανομή θέσεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες». Ωραία, τα πιάσαμε τα λεφτά μας!

– «Ενημέρωση του Υπηρεσιακού Γραμματέα με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, που αφορά θέματα αρμοδιότητας». Τα ξέρει αυτή η κ. Μαρία Τσίπρα;

– «Παροχή νομικής υποστήριξης στον Υπηρεσιακό Γραμματέα στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών, που προβλέπονται από τον ν.5021/2023». Αυτό μάλιστα! Αν δεν έρθει η κ. Τσίπρα να βοηθήσει στην εφαρμογή του απαράδεκτου νόμου για την μετατροπή των μουσείων σε ΝΠΔΔ, που ήδη πάει για την πρώτη του τροποποίηση μετά από έναν μόλις μήνα που ψηφίστηκε, πώς θα τον εφαρμόσουμε οέο; Κι αν οι εργαζόμενοι έχουν κηρύξει απεργία-αποχή από την εφαρμογή διατάξεων του νόμου, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε νομικά;

– «Η παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε ζητήματα πειθαρχικών διαδικασιών, αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Γραμματέα». Κι αυτό πολύ ωραίο! Ειδικά που η κ. Τσίπρα εμπλέκεται ως νομική συμπαραστάτρια σε διάφορες πειθαρχικές υποθέσεις που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την πολιτική ηγεσία. Φαίνεται πως ενδιαφέρουν πολύ και τον Υπηρεσιακό…

Στις 20 Μαρτίου η κ. Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα απάντησε καταθέτοντας την προσφορά της και στις 22 Μαρτίου δημοσιεύτηκε η απόφαση που της αναθέτει τη δουλειά. Είδατε πόσο γρήγορα προχωράει τα θέματα το επιτελικό κράτος; Σε 13 μόνο μέρες ολοκληρώθηκαν όλα!

Αφήστε δε, που έγινε και οικονομία, αφού η κ. Τσίπρα ζήτησε για τους επτά (7) μήνες της συνεργασίας της μόνο 14.758,07 ευρώ + ΦΠΑ 24%  (3.541,93 ευρώ) = 18.300 σύνολο, άρα 5.450 ευρώ από το εγκεκριμένο ποσό δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα πάει σε άλλες ωραίες αναθέσεις. Τώρα, αν η αμοιβή της αφορά πράγματι στις περιγραφόμενες εργασίες ή και σε άλλες που δεν αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο, δεν το γνωρίζουμε…

Τώρα, το αν η κ. Τσίπρα, επί πολλά χρόνια νομική σύμβουλος της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, έχει κώλυμα να εκπροσωπεί μία τους εργαζόμενους μία τον εργοδότη τους, θα σας γελάσουμε και δεν είναι σωστό.

Μήπως, όμως, την συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει και κανένα άλλο… θεματάκι δεοντολογίας ή και πραγματικού κωλύματος; Η κ. Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα, την τρέχουσα περίοδο εκπροσωπεί υπαλλήλους σε ποινική δίκη (υπόθεση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας…) που βρίσκεται σε εξέλιξη για αδικήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία και με το δημόσιο συμφέρον, με πειθαρχικές προεκτάσεις, ενώ ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τις πειθαρχικές διώξεις…

Μόνο εμείς βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο;

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το