Η βία είναι κοινωνικό ζήτημα

Οι άνδρες και οι γυναίκες της εργατικής τάξης είναι σύμμαχοι. Η έμφυλη βία είναι κοινωνική. Η αλληλεγγύη σ’ όλους τους εκμεταλλευόμενους πρέπει να είναι δεδομένη.