Για το Σύμβουλο σχολικής ζωής

ΕΛΜΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΤΗΣ 7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου της 7ης Οκτωβρίου 2020 μετά από ενδελεχή συζήτηση επί του ΦΕΚ 4183/τ.Β΄/28-09-2020 περί της καθιέρωσης του νέου θεσμού, του συμβούλου σχολικής ζωής, επισήμανε μεταξύ άλλων τον επικοινωνιακό κυρίως και ουσιαστικά προβληματικό χαρακτήρα της θεσμοθέτησης του, δεδομένων των οριζομένων του ΦΕΚ, αλλά και των διαμορφωμένων συνθηκών της εκπαιδευτικής ζωής, ότι ακυρώνει κι αμφισβητεί τον παιδαγωγικό ρόλο του συνόλου σχεδόν των εκπαιδευτικών και την παιδαγωγική σχέση τους με τους μαθητές τους. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε στα σχολεία μας οι σύλλογοι διδασκόντων να μην προτείνουμε κανένα συνάδελφο γι΄αυτό το ρόλο, για να οριστεί από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και γιατί στα περισσότερα σχολεία σχεδόν κανείς δεν έχει στον υπηρεσιακό φάκελό του τα τυπικά οριζόμενα προσόντα του ΦΕΚ, αλλά κυρίως γιατί τα οριζόμενα ως καθήκοντα του συμβούλου σχολικής ζωής ανήκουν ουσιαστικά στο καθηκοντολόγιο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών, τους οποίους στα σχολεία μας δεν διαθέτουμε, αλλά και δεν θα υποκαταστήσουμε αναλαμβάνοντας τον ειδικό ρόλο τους που έτσι κι αλλιώς δεν μας αναλογεί, υπερβαίνοντας μάλιστα τον παιδαγωγικό, το δικό μας, τον οποίο στην πράξη σε καμιά περίπτωση δεν απεμπολούμε και δεν ακυρώνουμε.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

Please follow and like us: