«Ανήκομεν εις την Δύσιν» (video) : Ενάντια σε όσους κηρύσσουν την παραμονή στην ΕΕ ή την αδυναμία εξόδου μας 

Μ-Λ ΚΚΕ: Ενάντια σε όσους κηρύσσουν την παραμονή στην ΕΕ ή την αδυναμία εξόδου μας